به خودم قول داده بودم | ویکی پدیا فارسی

به خودم قول داده بودم

 

" سِن مشکلِ عشق نیست.
زمان نمی تواند بلورِ اصل را کدر کند ، مگر تو پیوسته برق انداختنِ آن را از یاد برده باشی "

+ تا وقتش نشده سراغِ این کتاب نرم که قسمت شد و امشب بازش کردم ... آخه چه موقع بهتر از الان ؟!

+ رابطه ها مراقبت میخوان ... رابطه های دائمی بیشتر !